Estatuts de la Comunitat General de Regants

Estatuts de la Comunitat General de Regants de la Ribera Alta del Xúquer, Marge Dreta.

Constituïda per les següents Comunitats de Regants de base: 

  1. Comunitat de Regants de la Real Sèquia d'Escalona
  2. Comunitat de Regants de les Valls de Càrcer i Sallent
  3. Comunitat de Regants de la Defensa del Dret de Reg de les Terres del Valle de Càrcer 
  4. Comunitat de Regants de Sumacàrcer