Dades tècniques, mesures i cabals

Per a la modernització de la Real Sèquia d'Escalona s'estableixen tres sectors de reg, que donen lloc als corresponents projectes: 

Obres de modernització de la real sèquia d'escalona, xarxes de distribució per a la modernització del regadiu, Sector A:

UGDs 1-2-3
Superficíe Afectada (ha/hg): 472,56 ha/ 5670,72 hg
Nº Usuaris Afectats: 849
Municipis Afectats Villanueva de Castellón
Pressupost  Execució material 3.354.440,44.-€

Obres de modernització de la real sèquia d'escalona, xarxes de distribució per a la modernització del regadiu, Sector B. 

UGDs 4-5
Superficíe Afectada (ha/hg): 335,31 ha/ 4023,72 hg
Nº Usuaris Afectats: 634
Municipis Afectats Villanueva de Castellón
Pressupost  Execució material 2.290.764,55.-€

Obres de modernització de la real sèquia d'escalona, xarxes de distribució per a la modernització del regadiu, Sector C.

UGDs 6-7
Superficíe Afectada (ha/hg): 299,51 ha/ 3594,12 hg
Nº Usuaris Afectats: 333
Municipis Afectats Villanueva de Castellón
Pressupost  Execució material 2.290.764,55.-€