Ordenances

Ordenances de la Real Sèquia d'Escalona.

La real Sèquia d'Escalona, s'ha regit a través de la seua història per mitjà de diverses Ordenances , (veure La Gestió Hidraúlica en la Séquia d`Escalona 1605-1993 de T.Peris )

En l'actualitat està regida per les aprovades per la Comissaria d'Aigües del Xúquer el 30 de juny de 1998, que van substituir a les aprovades en 1856.