Organigrama

Òrgans Col·legiats de la Real Sèquia EscalonaJunta General:

Constituïda per tots els usuaris, és l'òrgan sobirà de la mateixa, les seues competències estan determinades pels Estatuts.Junta de Govern:

Òrgan col·legiat de representació i administració, encarregat de vetlar per l'emplene dels Estatuts i acords de la Junta General i els seus propis, les seues competències estan també determinades en els Estatuts.Jurado:

Encarregat de conèixer en les qüestions de fet que se susciten entre els usuaris de la Comunitat en l'àmbit dels Estatuts.