Política de Privacitat

Protecció de dades personals.

La present Política de Privacitat ha sigut desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i les Recomanacions núm. 2/2001, de 17 de maig, i 1/1999, de 23 de febrer, emeses pel Grup Europeu de l'Article 29 de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre.

A través d'aquest lloc web no s'arreplega, ni se cedeix a tercers, cap dada personal sense el previ coneixement efectiu dels usuaris.

 

Dades subministrades voluntàriament per l'usuari.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten, si escau, als usuaris, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar-los i prestar-los el servei sol·licitat. Aquesta informació serà tractada amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i complir amb les finalitats corresponents, especificades al costat de l'opció o servei que l'usuari sol·licite.

L'usuari serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les dades, dels extrems regulats en aquesta política a fi que puga prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seues dades, conforme a les finalitats determinades, explícites i legítimes, indicades en cada cas.

Les dades de caràcter personal que es faciliten per l'usuari a través del corresponent formulari web, o per correu electrònic, s'incorporaran en un fitxer degudament inscrit en el Registre públic de l'Autoritat de Control competent, la responsabilitat del qual correspon a REAL SÉQUIA ESCALONA.

 

Dades de navegació.

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web arrepleguen algunes dades de caràcter personal, la transmissió del qual es troba implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet.

Aquesta informació no s'obté per a ser associada a usuaris identificats, però per la seua pròpia naturalesa podria, a través de la seua associació amb dades de tercers, permetre la identificació d'aquests. En aquesta categoria de dades es troben, l'adreça IP o el nom de domini de l'ordinador utilitzat per l'usuari per a connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs sol·licitat, l'hora, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de l'usuari.

Aquestes dades s'utilitzen amb l'exclusiva finalitat d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc web o controlar el correcte funcionament tècnic del lloc web i es cancel·len immediatament després de la seua verificació, sense perjudici de les obligacions establides per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

Cookies o web bug.

En cap cas s'utilitzen cookies o web bugs per a recaptar dades personals identificatives de l'usuari. L'ús de cookies o web bugs es reserva exclusivament per a facilitar a l'usuari accessibilitat al lloc web (preferències i pautes de navegació de l'usuari).

L'ús de cookies de sessió (que no són memoritzades de forma permanent en l'ordinador de l'usuari i desapareixen tancant el navegador), si escau, únicament es limitarà a arreplegar informació tècnica per a identificar la sessió amb la finalitat de facilitar l'exploració segura i eficient del lloc web.

Si no desitja permetre l'ús dels elements indicats, configure el seu navegador perquè rebutge les cookies i/o elimine les existents, i deshabilite el codi Java Script del navegador en la configuració de seguretat.

 

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, regulats en els articles 15 i següents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, o bé revocar el consentiment prestat per al tractament de les seues dades, dirigint-se a REAL SÉQUIA ESCALONA, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acredite la seua identitat, remés a la següent adreça: Plaça de l'Ajuntament, 8 46270 VILLANUEVA DE CASTELLON (València); o bé, remetent un correu electrònic a escalona@acequiaescalona.org, indicant en la línia d'Assumpte el dret que desitja exercitar.

 

Enllaços

Aquesta política de privacitat solament és aplicable a la pàgina web de REAL SÉQUIA ESCALONA, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

 

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per REAL SÉQUIA ESCALONA són les adequades al nivell de seguretat exigible a les dades que l'usuari li facilita, de conformitat amb el previst en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.