Presentació

L'avui coneguda com Sèquia d'Escalona (Real Acequia de Escalona), i en el temps de la seua construcció, com "sèquia nova de Castelló" (acequia nueva de Castellón), és un canal de 23 Km de recorregut, que porta aigües del riu Xúquer des de la presa enclavada en terme municipal de Tous (actualment, des de la riuada de 1982, que va destruir l'antiga presa) aigües a baix del pantà de Tous, fins a terme de Castelló de la Ribera.

Les incidències de la seua construcció van començar l'any 1593, el 27 de febrer aquesta datat el primer privilegi, els avatars a través de la seua llarga vida, han sigut molts i estan arreplegats en l'arxiu que posseeix la Comunitat de Regants, i reflectits excel·lentment en el llibre de T. Peris Albentosa "La Gestió Hidraúlica en la Séquia d'Escalona 1605-1993".

El 21 de Maig de 1499, per privilegi del rei Fernando el Catòlic, signat en Moretí, al senyor de Sumacarcer "facultant-li per a traure aigua del riu Xúquer" (facultant-li per a traure aigua del riu Xúquer, la van prendre al costat de la desembocadura del riu Escaló en el Xúquer. Aquesta petita sèquia transportava un cabal de 230 litres per segon).

L'any 1.593 pels síndics de Castelló es va proposar i així se sol·licite al rei Felipe II, el traure aigua del Xúquer, i aprofitant la sèquia de Sumacarcer, ampliant-la i continuant-la, es va construir la que seria en principi anomenada "Sèquia de Castelló" i avui coneguda per Escalona, hagut de més pel nom del lloc on prenia l'aigua riu Escalona o Escaló.