Sistema d'Aplicació d'aigua previst

Aquestes actuacions impliquen el canvi del mètode de reg per sistemes d'aplicació en parcel·la més moderns com és el reg per degoteig, amb el qual s'aconsegueixen eficiències d'aplicació de l'aigua de reg molt ajustades, i els principals avantatges del qual s'enumeren a continuació: 

  • Disminució de la mà d'obra requerida en les operacions de reg i major facilitat de realització de les tasques de cultiu, en tenir millor i major accés parcel·la.
  • Lluita més fàcil contra males herbes i malalties dels cultius.
  • Possibilitat d'utilitzar aigües de major salinitat.
  • Racionalització en el consum d'aigua de reg, controlant-se la percolació i l'aplicació, aconseguint altes uniformitats en l'aplicació.
  • Possibilitat d'adequar en funció del comportament climàtic els temps d'aplicació i la seua freqüència.
  • Després de les experiències acumulades en aquests últims anys, sens dubte és el sistema que més clarament incideix en un augment de produccions en espècies arbòries, hagut de fonamentalment a l'adequada disponibilitat que la planta té, no solament a l'aigua de reg si no també als fertilitzants, sempre que s'empren sistemes de fertirrigació.