HORARI de reg del 25 de Juny al 8 de Juliol de 2018

L'horari és diferent segons els torns de reg. S'ha de consultar l'arxiu enllaçat a aquesta notícia.