Resultats de les opinions dels comuners sobre el punt 2.2 de l'ordre del dia de l'Assemblea General del 4 de Maig de 2018.

Tal i com es va acordar en l'Assemblea General Ordinària del passat 4 de Maig, es publica el resultat de les opcions més valorades amb la preferència nº1, de les opinions dels comuners assistents a dita Assemblea, que ha estat el següent:

  • Paperetes: 58
  • Vàlides: 52
  • Nules: 6

 S'adjunta taula.