AVISO: Cambio de gestor de esta WEB

DES DEL DIA 1 DE GENER DE 2019 LA GESTIÓ D'AQUEST SERVEI SIG-WEB JA NO ÉS RESPONSABILITAT DE INDEFA INGENIEROS S.L.U.QUALSEVOL ANOMALIA EN EL SEU FUNCIONAMENT O PER A l'HABILITACIÓ D'USUARI HAURAN DE POSAR S'EN CONTACTE AMB L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT DE REGANTS. LA DIRECCIÓ DE INDEFA INGENIEROS S.L.U. (02/01/2019)