REGLAMEN DEL JURAT DE REGS

Resumen del documento / Resum del document: 

ARTICLE 1.-Constitució.

El Jurat instituït en estos Estatuts i elegit de conformitat amb el seu article 16, prendrà possessió com a màxim en els deu dies següents a aquell en què l'haja fet la Junta de Govern. La convocatòria per a la seua presa de possessió es farà pel president del Jurat elegit a l'efecte per la Junta de Govern, el qual donarà possessió el mateix dia als nous vocals, acabant la seua comesa aquells a qui els corresponga cessar en l'acompliment dels seus càrrecs. 

Documentación/Documentació: