Documentación Transparencia / Documentació Transparència

PROCEDIMENTS PER A PRESENTAR QUEIXES O RECLAMACIONS / PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR QUEJAS O RECLAMACIONES

Resumen del documento / Resum del document: 

Per poder formalitzar una possible queixa o reclamació, fer una sol·licitud o suggeriment, s’hauran de seguir les indicacions del següent document:

----------------------------------

Para poder formalizar una posible queja o reclamación, hacer una solicitud o sugerencia, se tendrán que seguir las indicaciones del siguiente documento: